Patrik Balint

Patrik Balint, narodený  v roku 1974
° Štúdium na ČVUT v Prahe a STU v Bratislave
° Štúdium Regresnej terapie pod vedením Andreja Dragomireckého do roku 2002
° Profesionalizácia v Regresnej terapii od roku 2000
° Vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a v zahraničí
° Prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia
° Ďalšia špecializácia – Psychická príprava na pôrod a materstvo, Numerológia
° S milovanou ženou a dvomi deťmi žije v meste Martin medzi Malou a Veľkou Fatrou

V praxi okrem techník Regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás.

Na klienta a jeho problém sa Patrik Balint pozerá ako na niečo jedinečné, čo vyžaduje aj jedinečný prístup. Používa techniky Regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a zároveň s rešpektom k psychike a intimite klienta.

Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.

V praxi má skúsenosti:
° s ľahkými aj tažkými duševnými problémami
° s psychosomatickými problémami
° so vzťahovými problémami
° s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania
° s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo
° s psychickou prípravou vrcholových športovcov
° vo vyše 10000 terapeutických hodinách
° s výukou a prípravou nových generácií regresných terapeutov

Diela Patrika Balinta:

Úvahy regresného terapeuta

0

Your Cart