Patrik Balint sa narodil v roku 1974. Vyštudoval softwarové inžinierstvo na ČVUT v Prahe a STU v Bratislave. Regresnú terapiu študoval pod vedením Andreja Dragomireckého do roku 2002, od roku 2000 sa v regresnej terapii profesionalizuje. Od tohto obdobia vedie semináre a kurzy regresnej terapie na Slovensku i v zahraničí. Zaoberá sa prenatálnou terapiou, vzťahovou a archetypálnou vzťahovou terapiou. Ďalej sa špecializuje na psychickú prípravu na pôrod a materstvo a numerológiu. So ženou a dvomi deťmi žije v Martine.
V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že je všetko so všetkým spojené, takže riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých najjednoduchších veciach, ktoré sú často v našej bezprostrednej blízkosti.

Na klienta a jeho problém sa Patrik Balint pozerá ako na jedinečnosť, ktorá si vyžaduje jedinečný prístup. Používa techniky regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a zároveň s rešpektom k psychike a intimite klienta. Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.

V praxi má skúsenosti:
° s ľahkými aj ťažkými duševnými problémami,
° s psychosomatickými problémami,
° so vzťahovými problémami,
° s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania,
° s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo,
° s psychickou prípravou vrcholových športovcov,
° s výukou a prípravou nových generácií regresných terapeutov.

Diela Patrika Balinta: