R. K. Mimozemšťan

Narodi sa 4.3.1969 v Zlatých Moravciach. Už na základnej škole zabával spolužiakov svojimi vymyslenými scénkami. V tejto záslužnej aktivite pokračoval aj počas štúdia na Gymnáziu J. Kráľa v Zl. Moravciach, kde začal písať aj krátke poviedky. Humorné. Len tak sám pre seba. Občas na hodinách literatúry aj odzneli v jeho ústnom podaní. Humoru sa nikdy nevzdal, ale písanie išlo na dlhší čas bokom, lebo ako všetci aj on sa nechal vtiahnuť do zhonu a stresu.

Mohol sa radšej venovať písaniu… Až v roku 2012 sa k písaniu vrátil a napísal svoju prvotinu “DIMENZIA HUMORU“. Sú to dve samostatné a veselé poviedky. Po mnohých neúspešných pokusoch o vydanie cez vydavateľstvá si ju v roku 2013 vydal sám. Po úspechu, o rok neskôr napísal humorný román “ŽIVOT TICHOMÍRA HLUKA“. Od roku 2016 sa zaradil medzi prvých autorov nového vydavateľstva Elist, kde sa hneď stal dvorným zabávačom. 😀

Špeciálne znamenie: svoje knihy vždy najskôr píše perom, rukou.

Knihy ktoré napísal R. K. Mimozemšťan:

Dimenzia humoru

Život Tichomíra Hluka

0

Your Cart