Učiteľský zápisník 2017/2018 – učiteľom od učiteľov
Učiteľský zápisník 2017/2018 – učiteľom od učiteľov

Učiteľ je človek, ktorý má priamy vplyv na to, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska. Odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti žiakom a študentom, a pritom sa sám musí vzdelávať, aby to, čo dáva ďalej, bolo aktuálne. Na vysvetlenie učebnej látky má len obmedzené množstvo času, a preto ho musí využiť efektívne.

Podobne ako manažér aj učiteľ musí dobre plánovať, mať jasnú a prehľadnú evidenciu svojich úloh a tiež evidenciu hodnotenia svojich zverencov (žiakov a študentov). Učitelia majú k dispozícii elektronické žiacke knižky, či svoje smartfóny. Avšak stále sa využívajú aj klasické pomôcky, ktoré nepotrebujú pripojenie na internet. Aj špičkoví manažéri, hoci majú kvalitný smartfón, vždy so sebou budú nosiť aj diár a pero.

Čítaj ďalej...