Stanislav Hoferek je človek s množstvom koníčkov. Tento fakt sa pretavuje aj do jeho kníh, ktoré majú rôznorodé zameranie. Od sci-fi a fantasy cez poéziu, odborné knihy, kreatívne písanie a recesiu, až po hry a hernú literatúru.

Knihy od tohto autora:

Môžete ho podporiť sledovaním jeho osobnej stránky na Facebooku.