Dnes sa vám prostredníctvom rozhovoru predstaví autorka knihy 9 princípov moderného človeka, pani Jana Chynoradská. Prajeme príjemné čítanie!

Vie sa o Vás, že pôsobíte v oblasti vzdelávania a školstva. Je pravda, že najmä to Vás inšpirovalo k napísaniu Vašej knihy „9 princípov moderného človeka Uč sa a veď“?

Určite áno. Keďže sa považujem za večného študenta, vnímam každý deň ako príležitosť naučiť sa niečo nové. Nie je správne si myslieť, že keď som ukončil štúdium, tak som sa prestal učiť. Naviesť človeka na celoživotné vzdelávanie sú výzvy, ktorým čelí celá naša spoločnosť, a mojou útlou knižkou som sa rozhodla prispieť práve k tomuto cieľu. Klasická škola či vzdelávanie v našom štáte, žiaľ, nie vždy zodpovedá potrebám dnešných ľudí. Je nevyhnutné pracovať na vylepšovaní obsahov a prístupov vo vzdelávaní.

Kedy u Vás nastal zlom a rozhodli ste sa napísať knihu, prostredníctvom ktorej by ste sa prihovorili budúcim učiteľom, učiteľom a širokej verejnosti?

Prvý zlom bol už v roku 2010, kedy som napísala svoju prvú knihu „I CAN because it’s my life“. V nej opisujem zrod a dôvody vzniku našej jazykovej školy, a prihováram sa učiteľom s dôrazom na slobodu, ktorú v triede majú.

Moja druhá kniha, ktorá je voľným pokračovaním tej prvej, má názov „I CHOOSE because it´s my life“ a má za cieľ poukázať na úlohu riaditeľa/majiteľa školy/organizácie, ktorý túto slobodu svojim učiteľom dá.

Moja tretia kniha „9 princípov moderného človeka Learn&Lead“ vo mne dozrela na jeseň roku 2019 a premosťuje moje poznanie, ku ktorému som dospela v rokoch 2010 -2019. Dalo by sa povedať, že každý jeden rok sa rovná jednému princípu, kedy som hľadala nové riešenie pre sebarealizáciu v rámci rozvoja našej jazykovej školy.

Myšlienka napísať túto knihu mi napadla v čase, keď som pracovala na anglickom preklade knihy Juraja Málika „Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke. V tom čase som poskytla rozhovor do vášho časopisu o novinkách, ku ktorým sme v poslednej dobe dospeli. V rozhovore som dostala otázku, či existujú nejaké princípy Learn&Lead, pomocou ktorých by som mohla túto stratégiu priblížiť čitateľovi.

Otázka ma zaujala a tak som sa rozhodla, že tieto princípy spíšem. Keďže rozhovor bol v slovenčine, tak som začala dvoma kľúčovými slovami „Uč sa a veď!“.

Jana Chynoradska

Jana Chynoradska

Sama študujem učiteľstvo a zaujalo ma, že vo Vašej knihe hovoríte o akomsi návrate k sebe samému a učiteľskému poslaniu. Čo konkrétne považujete za najviac dôležité vovzťahu k sebe samému a k tomu, aby nastala zmena v oblasti vzdelávania?

To najpodstatnejšie je sebareflexia a poznanie seba samého v kontexte s druhými. Moderný učiteľ je v prvom rade „dobrý človek“. Byť otvorený voči spätnej väzbe nášho okolia spolu s vôľou pracovať na svojom osobnostnom a profesionálnom rozvoji patrí do základnej výbavy moderného učiteľa. Moderný učiteľ potrebuje rozvíjať medziľudské vzťahy, poznať „tajomstvá osobnosti človeka“ a neustále sa vzdelávať nielen v otázke svojho „predmetu“ či metodiky práce, ale tiež v otázkach spolupráce, tímu a tzv. mäkkých zručností. Moderný učiteľ je člen tímu, ktorý vie, že spolupráca, dôvera a podpora sú súčasťou každodenného života v triede, zborovni či v jeho živote. Je sám sebou a zostáva verný svojim ideálom a snom po celý svoj život.

Názov knihy znie “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!“. Zmienili ste sa, že najmä v tom spočíva celé tajomstvo a posolstvo knihy. Vedeli by ste nám to bližšie objasniť?

Keď som v roku 2010 intuitívne a náhodne zvolila názov nášho prvého medzinárodného projektu „Learn&Lead/Uč sa veď!“, tak som vôbec netušila, kam nás zavedie. Vedela som len, že chcem vybudovať/vybudujem budúcnosť pre svojich talentovaných učiteľov v Harmony (názov našej jazykovej školy). Bola to dlhá a strastiplná cesta plná nástrah, výšok a pádov a získala i stratila som veľa. Čo som však nikdy nespochybnila, bol názov „Learn&Lead/Uč sa a veď!“, ktorý som vnímala ako jasný odkaz pre túto výpravu. Je  prirodzené, že keď som dostala pozvánku k tvorbe princípov, tak som tento názov zobrala ako základ a tvorivo som k tejto úlohe pristúpila. Napísala som si ich pod seba, vedľa nich ich anglickú verziu a ku každému písmenu som vpísala životnú lekciu, ktorú som sa naučila počas mojej osobnej cesty rozvoja od roku 2010 do roku 2019.

Slovenskú verziu princípov som mala pripravenú v priebehu 20 minút, pri tej anglickej som požiadala o pomoc moju priateľku Vicki Plant, s ktorou som pracovala na tvorivom preklade knihy Juraja Málika. Príbeh, ktorý je súčasťou princípov, mi pomohla vytvoriť moja dcéra Betka a konečnú verziu odkazu som dokončila/dopísala na letisku v Paríži v marci 2020 spolu s Gabrielou Lojovou, mojou „akademickou“ mamou a zároveň garantkou programov pre vzdelávanie učiteľov v Harmony. Slovenský text následne prešiel konečnou úpravou spisovateľky Andrejky Gregušovej. Anglickému textu dala finálnu podobu moja dlhoročná zahraničná partnerka a vynikajúca lektorka Linda Polkowski z Anglicka a Tom McGinty z Francúzska.

Keď ste knihu písali, predpokladám, že Vaším prianím bolo, aby si každý čitateľ vzal z knihy niečo, čo mu v živote pomôže. S odstupom času a po opätovnom čítaní Vašej knihy, akú myšlienku by ste si pre seba vzali vy?

Aktuálne je pre mňa najsilnejšia táto „Let yourself create solutions when other give up./Vytrvaj vo chvíľach, kedy by to iní už vzdali.“ Práve ňou uvádzam slovo „veď/lead“, a v tom je podľa mňa podstata leadershipu.

Uvažujete nad tým, aby sa kniha niekedy v budúcnosti rozrástla o ďalšie princípy?

Prečo nie? Už teraz si nachádza čitateľov v rôznych krajinách a je zároveň aj podstatou môjho motivačného seminára, ktorý uskutočňujem pre verejnosť. Zároveň sa ku mne pridávajú ďalší lektori, ktorí spolu so mnou toto poznanie ponúkajú vo vzdelávaní. Je teda veľmi pravdepodobné, že vzniknú aj ďalšie princípy.

Prečo ste sa rozhodli knihu spracovať trochu netradične – a to formou kartičiek? Má to nejaký význam? 

Význam kartičiek spočíva v hre. Ako som už napísala, 9 princípov je zároveň podkladom k motivačnému semináru, na ktorom účastníci s kartičkami pracujú. Čítať knihu prostredníctvom kartičiek má v sebe čaro, ktoré v nás dokáže umocniť samotná hra. Navyše, každý princíp je graficky znázornený originálnym obrázkom, ktorý vás nabáda k zamysleniu sa.

Ak som správne pochopila, kniha je dostupná aj v anglickom jazyku, a má teda širší záber čo sa týka čitateľov ovládajúcich iný ako slovenský jazyk. Chceli by ste, aby aj zahraniční čitatelia, lektori, učitelia a ľudia, ktorí túžia po zmene vo svojom živote, čerpali z Vašich myšlienok a postojov?

Áno, aj toto bol zámer knihy a deje sa to od momentu, kedy som si spísala princípy. Bolo to v lete v roku 2019, kedy som poskytla rozhovor do časopisu ZISK. Cieľom bolo predstaviť rozvojovú stratégiu Uč sa a veď!/Learn&Lead čitateľom, a redaktorka mi položila otázku, či existujú princípy, ktoré by im túto stratégiu lepšie priblížili.

9_principov_moderneho_cloveka

9 princípov moderného človeka

Ak nazrieme trošku do Vášho súkromia, čo Vás motivovalo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou a venovali sa oblasti vzdelávania?

Neviem, od malička som rada učila „plyšákov a bábiky“. Rada som bývala v kolektíve, hrávala som hádzanú, tancovala, spievala. Bola som veľmi spoločenská a na strednej škole som si zamilovala angličtinu. Začala som sa ju učiť vo svojich desiatich rokoch a prirodzene si ma získala. Rozhodnutie stať sa učiteľkou sa vo mne rodilo postupne. Keď ma po absolvovaní gymnázia neprijali na vysokú školu, učila som na pol úväzku na základnej škole. V tom čase tam ako mladá dobrovoľníčka pracovala i Eleanor Losse z Anglicka. Počas týždňa sme spolu učili deti a cez víkendy sme ich brávali na výlety. Moja angličtina sa veľmi posunula a rozvinula, a na jednej z hodín, keď prišla pani riaditeľka na kontrolu, som dostala veľmi dobrú spätnú väzbu. Povedala mi, že som rodený učiteľ a nech idem študovať na Pedagogickú fakultu do Bratislavy. V tom čase otvárali jednoodborové štúdium anglického jazyka a literatúry, takže som jej radu poslúchla a podala si prihlášku. Na veľkú radosť ma prijali a v roku 1992 som na jeseň začala študovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Chceli by ste niečo konkrétne odkázať čitateľom a všetkým, ktorí sa rozhodnú Vaše myšlienky aplikovať v praxi?

Veľmi si želám, aby v sebe našli silu kráčať vlastnou cestou za hlasom svojho srdca. Nech v sebe nájdu odvahu vyjsť z radu a byť sami sebou, takí, akí cítia, že vždy chceli byť. Nech veria, že prostredníctvom seba môžu prispieť k zmene našej spoločnosti k lepšiemu.

Otázka na záver: Je niečo, čo by ste z Vašich myšlienok a postojov zmenili, vylepšili, prípadne aplikovali vo väčšej miere vo Vašej profesijnej alebo súkromnej oblasti? Ak áno, o akú myšlienku alebo postoj by išlo?

Od nového školského roka 2020/2021 sa motivačný seminár „9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!“ stáva súčasťou certifikácie lektorov v sieti Learn&Lead. Prajem si, aby každý jeho účastník dokázal aplikovať tieto princípy do svojej práce pre školy, v ktorých pôsobia. Prajem si, aby tieto princípy pomohli vystužiť tímy v moderných školách, firmách či organizáciách. Ten potenciál v sebe ukrývajú a ja sa veľmi teším na to, ako budem môcť byť prospešná v tomto procese.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.